"Balons, kas ceļas augšup"

"Balons, kas ceļas augšup" (angļ.) (latv.)
Gaisa balona pacelšanas un nolaišanas fizika, ņemot vērā spiediena maiņu ar augstumu.