KURSA ANOTĀCIJA
Kurss paredzēts visiem skolēniem, kuri vēlas efektīvi izmantot biroja lietotnes un tīmekļa tehnoloģijas elektronisko mācību līdzekļu sagatavošanā. Kursa ietvaros skolēni tiks iepazīstināti ar gataviem elektroniskajiem mācību līdzekļiem un mācību vidēm un to izmantošanas iespējām. Tiks aplūkotas biroja lietotņu specifiskās iespēja, multimediju un tīmekļa tehnoloģijas, lai varētu izstrādāt jaunus elektroniskos mācību materiālus un līdzekļus.


REZULTĀTI
Sekmīgi apgūstot šo studiju kursu skolēniem ir nepieciešamās pamatiemaņas, lai patstāvīgi varētu izveidot un apstrādāt elektroniskos mācību materiālus.