Lai reģistrētos, nepieciešams ievadīt atbilstošo paroli:

8. klase - JKK8
9. klase - JKK9
10. klase - JKK10
11. klase - JKK11
12. klase - JKK12