Kursā ir ievietoti materiāli, lai palīdzētu 11.klases tēmas "Elektriskie lādiņi un elektriskais lauks" apguvē.

Materiāli satur: nodaļu no mācību grāmatas PDF formātā, stundu tēmas ar datumiem, vērtēšanas darbu paraugus, materiālus pašmācībai.